Oprogramowanie

Pobieramy

TTGO_v200_OLED_2022-01-04

i wgrywamy z pomocą  Arduino IDE  (polecana wersja 1.8.19 Windows / Linux) lub z użyciem PlatformIO (Visual Studio Code)

Wersja OLED jest wyjściem do wszystkich innych konfiguracji – ustawienia zmieniamy przez interfejs www…

Zmiany:  obsługa wyświetlaczy TFT ILI9341/9342, ST7789,  wysyłanie danych do SondeHub, wyświetlanie danych telemetrycznych meteo (temperatura, wilgotność, ciśnienie, bateria sondy), poprawki dla M10/20, wskaźnik GPS na ekranie skanowania, wygaszacz ekranu po zadanym czasie, wybór typu mapy na żywo, wskaźnik fix GPS na ekranie skanera, wyświetlana odległość od sondy ≤ 10km w metrach, >10km w kilometrach, optymalizacja kodu…

07.01.2023